diecezjalne duszpasterstwo osób niewidomych
 
Aktualności
O nas
Galeria
Linki
Kontakt

Na rany - balsam Bożego Słowa


Urszula Rogólska ( źródło: Gość Niedzielny – dodatek diecezji bielsko – żywieckiej)

W Bielsku-Białej na wspólnym kolędowaniu z biskupem Tadeuszem Rakoczym spotkały się osoby z duszpasterstw niewidomych i niesakramentalnych.
Osoby niewidome i żyjące w związkach niesakramentalnych tworzą w diecezji bielsko-żywieckiej wyjątkową wspólnotę. Łączy je nie tylko osoba duszpasterza - ks. Krzysztofa Bojana. Od lat są dla siebie wielkim wsparciem. Jak co roku spotkali się na wspólnym kolędowaniu w kościele NSPJ w Bielsku-Białej. Ich gościem był także biskup senior Tadeusz Rakoczy.
Do bielszczan dołączyli również uczestnicy comiesięcznych spotkań par niesakramentalnych w Żywcu i Oświęcimiu. Przyjechali też o. Donat Wypchło OFM Conv. z Rychwałdu, opiekun Wspólnoty Trudnych Małżeństw "Sychar" i ks. Przemysław Guzior z Żywca Sporysza.
Gośćmi obu wspólnot - jak co roku - był zespół muzyczny Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Jaworza. Ewa z duszpasterstwa niewidomych przygotowała recytację wierszy. Nie zabrakło także życzeń osób żyjących w związkach niesakramentalnych dla biskupa seniora. Świeżo upieczeni emeryci z duszpasterstwa z humorem powitali księdza biskupa w swoim gronie. A atmosfera ciepła i życzliwości wszystkich uczestników towarzyszyła im przez całe świętowanie.
Mówiąc o osobach niewidomych, ksiądz biskup zaznaczył: - Często w sferze ducha widzą oni znacznie więcej niż my. Posiadają bardziej wyczulone nie tylko inne zmysły, ale mają także większą wrażliwość duchową na Boga i na ludzi. Można więc powiedzieć, że to raczej my, widzący, jesteśmy niekiedy ślepi na wiele życiowych spraw i problemów, na Boga, na drugiego człowieka. Nosicie żywą nadzieją na szczęście, która przyniósł nam Boży Syn!
Biskup Rakoczy życzył niewidomym, by mimo wielu trudności byli "pogodnego ducha i radosnego usposobienia" i nadal ofiarowywali cierpienia w intencji swoich przyjaciół z duszpasterstwa niesakramentalnych. Zwracając się z kolei do nich ksiądz biskup mówił o "sytuacjach niezwykle trudnych, które komplikują życie rodzinne" - bo w świetle nauki Kościoła, drugie, niesakramentalne związki małżeńskie są niezgodne z wolą Stwórcy - "co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela".
- Ale Kościół was nie wyklucza i nie potępia, bo naśladuje swojego Boskiego Mistrza, który nie został posłany przez Ojca aby świat potępić, ale aby świat został przez Niego zbawiony. Jednocześnie Kościół strzeże nierozerwalności i trwałości związku małżeńskiego oraz ma na uwadze zabezpieczenie sakramentów przyjętych. Ale to nie znaczy, że wyklucza was ze wspólnoty. Możecie uczestniczyć we Mszy Świętej, karmić się Słowem Bożym i pielęgnować ducha pokuty. Kościół czuje się powołany, aby wlać w wasze serca balsam Bożego Słowa, któremu towarzyszy świadectwo Bożego Miłosierdzia. Bóg nie jest skrępowany w swoim działaniu - mówił biskup senior.
Za wsparcie dla obu duszpasterstw dziękował ks. Krzysztof Bojan. Mówił o formacji we wspólnocie niesakramentalnych, o głodzie Komunii Świętej, świadomych decyzjach przebaczenia, zerwania z życiem w związku cywilnym czy rozpoczęcia przez pary życia w czystości. Podkreślał moc Różańca odmawianego w rodzinach - do tej modlitwy biskup Tadeusz Rakoczy szczególnie zachęcał osoby żyjące w związkach niesakramentalnych w czasie ubiegłorocznej Procesji Różańcowej ulicami Bielska.
Zachęcamy do oglądnięcia galerii zdjęć, ze spotkania

http://bielsko.gosc.pl/doc/1852828.Na-rany-balsam-Bozego-Slowa/2#gallery-1852805

Ze swej strony pragnę podziękować także osobom z duszpasterstw: Beacie Bąk, Stanisławowowi Szlagorowi, Barbarze i Tadeuszowi Gieryczom, Bronisławie Klimczak, Marii Dziura, Annie i Andrzejowi Wanat, Bożenie Krawczuk, Małgorzacie Polak, Beacie i Piotrowi Sroka, Barbarze Dutce, Krystynie Waluś, Urszuli Szwajca, Franciszkowi Klimurczykowi.

Ks. Krzysztof Bojan

_________________________________________________

Duszpasterstwo Osób Żyjących w Związkach Niesakramentalnych oraz Duszpasterstwo Niewidomych zaprasza na spotkanie świąteczne z udziałem Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, 15 stycznia 2014 r. do kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku - Białej.
Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 16.00
W czasie spotkania kolędować z nami będzie młodzież z Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu

_________________________________________________

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NIEWIDOMYCH
I SŁABOWIDZĄCYCH
CHEŁMNO 13-14 września 2013Delegatura Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego w Bielsku-Białej organizuje wyjazd na pielgrzymkę do Chełmna (diecezja toruńska). Wyjazd z Bielska-Białej nastąpi w dniu 12 września o godz. 22.00 z dworca PKS (dolna płyta), róg ulic Warszawskiej i Lipowej. Przyjazd do Chełmna przewiduje się na godz. 6.00, 13.września. program pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych w Warszawie. Wyjazd z Chełmna nastąpi w dniu 14 września o godz. 14.00, a przyjazd do Bielska-Białej tego samego dnia ok. godz. 22.00. Autobus pojedzie przez Pszczynę! , Tychy i Katowice. Koszt przejazdu wynosi 125 zł / osobę. Zapisy i wpłaty do 20 sierpnia przyjmuje Delegatura PZN Okr. Śl. w Bielsku-BiałejZAPRASZAMY

_________________________________________________

 

Opłatek Duszpasterstw niewidomych oraz osób żyjących
w związkach niesakramentalnych

Dnia 10..01.2013r w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku Białej odbyło się spotkanie opłatkowe Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Bielsko- Żywieckiej Tadeusza Rakoczego z osobami z duszpasterstw niewidomych oraz osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

1 2


Mszę Świętą o godzinie 16.00  odprawiali Diecezjalny Duszpasterz osób żyjących w związkach niesakramentalnych oraz osób niewidomych Ks. Krzysztof Bojan,  Franciszkanin Ojciec Donat Wypchło. Przewodniczył Ks Prałat dr Franciszek Płonka.   
W homilii Ks. Prałat zwrócił szczególną uwagę na konieczność przestrzegania dekalogu w całości, co w przypadku niesakramentalnych nie jest sprawą łatwą. Jednak nie powinni oni ustawać w dążeniu do życia zgodnego z zasadami przyjętymi na Górze Synaj.
Po Mszy Świętej, odbyło się spotkanie opłatkowe, które swoją obecnością zaszczycił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy.
W słowach przekazanych do zebranych. Ks. Biskup zwrócił uwagę na specyficzną sytuacją niesakramentalnych w Kościele Katolickim. Takie osoby pomimo braku możliwości przystępowania do Sakramentów Świętych nadal powinny czynnie uczestniczyć w życiu Kościoła. W encyklice Familiaris consortio Jan Paweł II mówił o związkach niesakramentalnych:
„Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą – owszem, jako ochrzczeni powinni – uczestniczyć w jego życiu.”
Tak naprawdę to nasze życie , czyny i myśli są tylko Bogu wiadome i On oceni nas sprawiedliwie.
Osoby niewidome pomimo braku wzroku mają większą wrażliwość duchową i oddając swoje cierpienie za niesakramentalnych są przykładem pokory wobec woli Bożej.

3 4

 

Po słowie wygłoszonym przez Ks Biskupa zebrani mieli możliwość wysłuchania przepięknej recytacji poezji w wykonaniu Ewy Bąk z duszpasterstwa osób niewidomych. Kolendy w aranżacji bluesowej wykonał zespół z młodzieżowego ośrodka szkolno- wychowawczego w Jaworzu, pod kierownictwem  wychowawcy i nauczyciela matematyki Zbigniewa Huberta, który udział wychowanków ośrodka w zespole traktuje jako nagrodę za postępy w nauce i zachowaniu. W czasie Mszy Świętej oraz w trakcie spotkania opłatkowego grał na organach p. Grzegorz Kuźnik.
Spotkanie przy słodkim poczęstunku, przebiegło w bardzo miłej atmosferze. W trakcie łamania opłatkiem padło dużo serdecznych życzeń na Nowy 2013 Rok.

Zenon Ponikiewski


5

_________________________________________________

 

morze

Czas wakacji sprzyja refleksji


Dziękujemy Panu Bogu za wiele łask, jakie dał nam w Diecezjalnym Duszpasterstwie Niewidomych.
W czasie naszych spotkań członkowie duszpasterstwa uczestniczą we Mszy Świętej w kaplicy SióstrSzkolnych de Notre Dame. Czytania odczytuje z tekstu napisanego alfabetem Braille'a, niewidomy Stanisław. Wszyscy z uwagą słuchamy. Choć wielokrotnie już czytał, za każdym razem jest to niesamowite przeżycie.


Zawsze jesteśmy ciepło przyjmowani przez siostry. Służą nam pomocą także prowadząc śpiew w czasie nabożeństw. Udostępniają nam salę konferencyjną, gdy omawiamy tematy korzystając ze środków multimedialnych.
W organizacji spotkań pomagają mi członkowie Diecezjalnego Duszpasterstwa Osób Żyjących w Związkach Niesakramentalnych. Franciszek służy jako lektor do Mszy Świętej. Andrzej organizuje z Bożenką pielgrzymki i przygotowuje starannie sale do spotkań przyjeżdżając aż z Oświęcimia.  Pomagają mu Zenek i Franek.


Dzięki gościnności ks. Proboszcza - katedry, spotykamy się w sali na plebanii. W czasie spotkań dzielimy się przemyśleniami dotyczącymi treści z homilii wypowiedzianej w czasie Mszy Świętej. Omawiamy bieżące problemy. W spotkaniach uczestniczy także Tadeusz (niewidomy) z bielskiej delegatury Polskiego Związku Niewidomych, który, z panią Wiesławą, aktywnie pomaga w organizacji pielgrzymek, także udziela informacji dotyczących spraw poza duszpasterskich. Dużo wiadomości przekazuje nam Stanisław, który utrzymuje stałe kontakty z Duszpasterstwem Krajowym. Stasiu pomaga nam w organizacji pielgrzymek i spotkań.


Przy kawie, czy herbacie, ciastku, dzielimy się swymi przeżyciami. Maria dba, aby nasze spotkania przy stole miały charakter uczty. Nasze spotkania ubogaca „Kącik poezji”- wiersze recytuje Kazimierz. Występy jego cieszą się wielkim uznaniem. Kazimierz umacnia nasz patriotyzm i uświadamia nam bogactwo poezji polskiej, dostarcza głębokich przeżyć duchowych.

 
Wspólnie z członkami Duszpasterstwa Osób Żyjących w Związkach Niesakramentalnych  uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Częstochowy. Po drodze nawiedziliśmy kościół pw. MB Wspomożenia wiernych w Oświęcimiu, gdzie mogliśmy wysłuchać pięknie przedstawioną przez ks. Proboszcza historię związaną z tym miejscem, z łaskami jakie wypraszała Matka Najświętsza. W drodze powrotnej prosiliśmy o łaski przez wstawiennictwo Maryi w Gidlach. Szczególnie Andrzej i Bożena zadbali o to, by wszystko przebiegało bez najmniejszych zakłóceń. Dbali także o radosny nastrój. Andrzej – nasz fotograf-kamerzysta-dokumentował mile spędzone chwile.


W następnym roku planujemy odwiedzić Laski pod Warszawą (10-12.05. 2013). Duszpasterstwo Osób Żyjących w Związkach Niesakramentalnych pomaga Duszpasterstwu Niewidomych, będzie więc okazja zapoznać się z dziełem Matki Czackiej. Przy okazji nawiedzimy Świątynię Opatrzności Bożej, Sanktuarium św. Stanisława Kostki i grób bł. Ks. Jerzego Popiełuszki męczennika. Chcemy zwiedzić muzeum Powstania Warszawskiego. Myślimy także o wyjeździe do Sokółki. Obecność  Boga tak bardzo kochającego nas aż do  bólu, pod postacią chleba, umocni nasze pragnienia trwania w jedności z Nim.


Wszystkich czytających te słowa proszę o modlitwę za mnie i członków duszpasterstwa i serdecznie pozdrawiam z miejsca wakacyjnego wypoczynku – Dębek.
Ks. Krzysztof

pasek

Duszpasterstwo Niewidomych zaprasza na spotkania
w każdą ostatnią niedziele miesiąca o godz. 10.00
do kaplicy Sióstr de Notre Dame w Bielsku-Białej,
ul. Schodowa 4-6 (koło katedry).
Spotkania rozpoczynają się Mszą św.
Od 9.30 - spowiedź.

pasek

Do grobu Ojca Świętego Jana Pawła II

W niedzielę 15 maja br. na pielgrzymkę – wycieczkę do Rzymu wyruszyła z Bielska – Biała grupa niewidomych, słabowidzących ich opiekunów (48 osób) z Diecezjalnym Duszpasterzem Niewidomych ks. Krzysztofem Bojanem.

Przewodnikiem, który oprowadzał nas po Rzymie przekazując nam ogrom swoich wiadomości i sympatii dla tego miasta był pan Marian Froot.

W ciągu 4 dni mieliśmy okazję zwiedzić najpiękniejsze miejsca Rzymu: Muzea Watykaoskie, Kaplicę Sykstyoską, Bazylikę św. Piotra w Watykanie, Jana na Lateranie, Pawła za Murami, Święte Schody a także Koloseum, Forum Romanum, Forum Trajana, Plac Wenecki, Ołtarz Ojczyzny, Panteon, Fontannę de Trevi i Plaza Navona i Fontanną Czterech Rzek.

Największe przeżycia łączą się jednak z nawiedzeniem grobu Ojca Świętego błogosławionego Jana Pawła II, audiencję generalną na Placu św. Piotra oraz z udziałem we Mszach św. Odprawianych przez opiekuna duchowego w Kościele Redemptorystów i w Kaplicy Katakumb św. Kaliksta.

Dla wielu z nas ta podróż – pielgrzymka pozostanie na zawsze w naszych serach i pamięci.

a

Niewidomi nie boją się słowa "zobaczyć"


- Niewidomi uwielbiają słowo "zobaczyć", uwielbiają zwiedzać- powiedział ks. Andrzej Gałka, krajowy duszpasterz osób niewidomych. - Z wycieczek zapamiętują więcej, niż ludzie widzący, mają doskonałą pamięć wrażeń i wyobrażeń.

Blisko dwa tysiące osób niewidomych i niedowidzących przyjechało do Łomży, by odwiedzić Matkę Bożą Pięknej Miłości w katedrze. Organizatorami pielgrzymki było Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych i Zgromadzenie Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Spotkania modlitewne były wielkim przeżyciem dla ludzi dotkniętych niepełnosprawnością lub chorobą, jak również dla ich opiekunów. Wywarły pozytywny wpływ na ducha i psychikę ludzi. Wymiana doświadczeń stanowi ważny fundament do dalszych pozytywnych działań. Z rozważań poświęconych sensowi cierpienia wynikło, iż rozróżnić można ślepotę fizyczną i duchową, której przyczyną jest niewierność Bogu, nienawiść i złość ludzka.

DZIĘKUJEMY ZA CIEPŁE PRZYJĘCIE KSIĘŻOM BISKUPOM ICH WSPÓŁPRACOWNIKOM I MIESZKAŃCOM ŁOMŻY, SPONSOROM – DOBROCZYŃCOM.
a

Duszpasterstwo Niewidomych zaprasza na spotkania
w każdą ostatnią niedziele miesiąca o godz. 10.00
do kaplicy Sióstr de Notre Dame w Bielsku-Białej,
ul. Schodowa 4-6 (koło katedry).
Spotkania rozpoczynają się Mszą św.
Od 9.30 - spowiedź.

 

Kontakt: ks. Krzysztof Bojan, tel. 507 034 111